அந்த பெண்!

Standard

அந்த பெண்ணின் முகத்தில் உள்ள அழகிய புன்னகை தெரியவில்லை.
ஆனால் அவளுடைய முகத்தில் உள்ள கரும் புள்ளிகள் தெளிவாக தெரிகின்றன.
அவளுடைய கண்களில் இருக்கும் அந்த ஒளி தெரியவில்லை.
ஆனால் அவளுடைய கண்களைச் சுற்றி இருக்கும் கரு வளையங்கள் தெளிவாக தெரிகின்றன.
அவளிடம் உள்ள பரிவு மிக்க பரந்த மனது தெரியவில்லை.
ஆனால் அவளுடைய இடை அளவு பெரிதாக இருக்கிறது என்று மட்டும் தெரிகிறது.
யோசிக்காமல் உதவ நீளும் கைகள் தெரியவில்லை.
ஆனால் அவள் குட்டையாக இருக்கிறாள் என்று மட்டும் தெரிகிறது.
மனதில் உள்ள அழகு அவ்வளவு பொலிவோடு இருந்தாலும்,
அவளுடைய கருமை நிற தோல் மட்டும் மிக தெளிவாக தெரிகிறது.
இதுத்தான் இன்றைய நிலை.
மனதில் வெறுப்பை உருவாக்கும் நிலை

இப்போதுக் கூட இச்சொற்களின் பொருளை உணராமல்,

அவற்றில் உள்ள எழுத்துப்பிழைகளை எத்தனை பேர் கணக்கிடுகிறார்களோ?

Advertisements

About Illakiyaa

அவ்வப்போது ஏற்படும் எண்ணங்கள் கிறுக்கல்களாக தோன்றும் இடம் இது.

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s