வாழ்க்கையின் உருவகம்

Standard

அன்று ஒரு நாள்.
பள்ளி முடிந்த மதிய வேலை.
வழக்கமான பேருந்தில், கடைசியில் அமர்ந்து இருந்தேன்.
வாழ்க்கையை fast forward செய்தால் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணியிருந்தால்,
அந்த பேருந்து பயணத்தில் அறிந்து இருக்கலாம்.
இல்லை..இல்லை…
ஒவ்வொரு பேருந்து பயணத்திலும் அறிந்து கொள்ளலாம்.
அறிந்து இருக்கவேண்டும்.
அன்று வாழ்க்கை போகும் வேகத்தைப் பார்க்காமல்,
வாழ்க்கையின் விளைவைப் பார்த்துக் கொண்டு இருந்தேன்.
இப்புவியில் ஒவ்வொரு மனிதனும் இரு முறை பிறக்கிறான் என்று கூறினால்,
யாரும் நம்ப மாட்டார்கள்.
ஆனால், அதுத்தான் உண்மை.
மின்னல் பாய்ந்தால் ஏற்படும் வெண்மையின் நிறம்.
அந்த வெண்மையில், வாழ்க்கையின் நீதியைக் குறிக்கும் வகை,
அங்கங்கே கொஞ்சம் கரும் மயிர்.
அனுபவங்களின் கொடிய நகங்களின் வருடலைப் போன்று
அந்த முகத்தில் பலப்பல வரிகள்.
இவை சோகத்தின் குறிகளா?
இல்லை, வாழ்க்கையின் அனுபவ வரிகளா?
அவர்த்தான் கூற வேண்டும்.
குடும்பத்தின் சுமையைத் தூக்கி தூக்கி, வளைவு கண்ட முதுகு..
ஒளி இழந்த கண்களுக்கு சிறிதாவது பிரகாசம் வரும் என்ற நம்பிக்கையில்
ஒரு மூக்குக்கண்ணாடி. மூக்கின் நுனியில் நின்று கொண்டிருந்தது.
வயதின் தளர்ச்சி நடையில் தெரிய,
கையில் கட்டியாக ஒரு நடைக் கம்பு.
சிரிப்பு இழந்த அந்த வாழ்க்கையின் உருவகம் தள்ளாடி போய் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்தது.
இளமையை ஸ்ட்ரோ வைத்து உறுஞ்சிய உடல் ஒரு ஓரத்தில் பெரும் மூச்சுடன் அமர்ந்தது.
வாழ்க்கை கண் முன் நடந்து வந்து அமர்ந்ததைக் கண்டு சிறிது நேரம் அதிர்ந்து போனேன்.
வாழ்க்கையின் ஒரு அத்தியாயம் அது.
பிற அத்தியாயங்கள்……

-இலக்கியா-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s